Login bằng zalo cho website wordpress

Chắc ai đó sẽ cần 😋
https://wordpress.org/plugins/login-by-zalo/
Đúng như cái tên, plugin hỗ trợ login bằng Zalo cho WordPress (dĩ nhiên là cả WooCommerce). Ở thị trường mà đa phần khách hàng đều dùng Zalo thì quá tiện đúng không.
Hy vọng sẽ nhận phản hồi tích cực, cũng như góp ý từ anh em để phát triển rộng hơn.
Theo lộ trình bên mình sẽ cập nhật các MXH khác vào như:
– Telegram
– Facebook
– Google
Còn hiện tại thì Zalo đã quá đủ, cần nền tảng khác thì anh em chỉ việc cài plugin bổ sung

Leave a Reply

0868604846