Plugin chuyển văn bản chữ sang văng bản Audio

Plugin chuyển văn bản chữ sang văng bản Audio. Sử dụng API của Viettel khi nào rảnh sẽ bổ sung 1 vài API của bên khác như Zalo …
Cài đặt dễ dàng quản lý và tạo File Audio. File khá là nhẹ trung bài viết bình thường chỉ File Audio chỉ khoảng 2MB hoặc nhỏ hơn

Mọi người tải về và cài đặt như bình thường😀

Link drive

Link github: https://github.com/minhhai27121994/text-to-speech-mh

Leave a Reply

0868604846