Polylang for WooCommerce

150.000 

Đây là extension cho plugin Polylang Pro giúp bạn tạo được một cửa hàng online đa ngôn ngữ. Đây là plugin giúp bạn kết hợp giữa Polylang và WooCommerce. Giúp bạn dịch trang: WooCommerce page, simple, variable và group product….