XforWooCommerce

90.000 

XforWooCommerce là plugin dành riêng cho WooCommerce, có đến 8 module với rất nhiều tính năng khác đang được phát triển Nếu bạn đã biết những sản phẩm woocommerce từ dzeriho, Thì hiện nay họ đang chuyển sang brand mới là XforWoocommerce. Với Plugin này bạn có thể quản lý tất cả module một cách dễ dàng XforWooCommerce gồm 8 module với các tính năng:

Danh mục: